20150227_161019

“Mým velkým učitelem jsou meditace. V průběhu své praxe jsem si uvědomoval stále větší a větší důležitost pracovat vyváženě na mysli i těle. Fyzické obtíže mě v roce 2008 poprvé zavedly k Rolfingu. Absolvování všech 10 hodin mně přineslo nejen zdravý pohybový aparát, ale také zásadní životní změnu- rozhodl jsem se stát rolfterapeutem a vystudoval jsem v Praze výcvik Strukturální Integrace (Rolfterapie). Mou vizí nyní je pomáhat klientům ke znovunalezení zdraví a přispívat k pochopení a nastolení celkové rovnováhy a harmonie těla a mysli.”
“My great teacher is meditation. During my practice I found more and more important to balance mind and body also. Physical issues led me to my first session of Rolfing in 2008. Doing whole 10 sessions brought me not only healthy body but also major life change- I decided to be the Rolftherapist myself and I studied and was graduated from Structural Integration (Rolftherapy) training in Prague. My vision now is to help the clients to find again their health and contribute to understanding and achieving the overall balance and harmony of body and mind."

KONTAKT- Adam Bezděk

Address: Ondříčkova 6
Phone: +420 777 119 671

Napište mi:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

MAPA: