Rolfterapie- Přirozená harmonie

STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE
ROLFTERAPIE

STRUCTURAL INTEGRATION
ROLFTHERAPY

Co je Rolfterapie?

What is Rolftherapy?

 Doktorka Rolfová představila Rolfterapii, nebo také Strukturální integraci, před více než 50ti lety. Její metoda úspěšně navrací tělo do stavu rovnováhy především pomocí manipulace s měkkou pojivovou a svalovou tkání a do správných vzájemných vztahů a pozic, aby bylo dosaženo vrcholné funkčnosti a zdraví. Celá terapie se skládá z 10 návštěv a zahrnuje také prevenci a zotavení z úrazů a traumat nebo redukci stresu.

The Rolf Method of Structural Integration was introduced over fifty years ago by Dr. Ida P. Rolf.   The Rolf Method successfully returns the body to a state of balance with a primary focus on manipulating the muscular and connective tissues of the body into proper alignment for peak performance and health. The whole therapy is 10 sessions including prevention and recovery from injury, traumas and stress reduction.

Stav rovnováhy

Rolfterapie navrací tělo do stavu rovnováhy pomocí manipulace a zvětšování elasticity pojivové tkáně, která je kolem každé kosti a svalu, a posouvá tělo do správné linie, kde je pozice optimální a funkční.

 

Jak pomáhá?

Výzkum prokázal mnoho benfitů Rolfterapie jak po fyzické, tak emocionální stránce:

 • úleva od chronické bolesti
 • Redukce stresu, nárůst pocitů relaxace a zdraví
 • Vylepšení a vzpřímení postavy
 • Efektivnější používání svalů
 • Zvětšení elasticity pojivové tkáně kolem každého svalu a kostí
 • pomoc s následky úrazů a operací

A State of Balance

Rolf Method returns the body to a state of balance by manipulating and increasing the elasticity of connective tissues that wrap around every bone and muscle, moving the body into the correct alignment for optimum posture and functioning.

How does it help?

Research has shown many physical and emotional health benefits from Rolf Method including:

 • Easing chronic pain
 • Reducing stress, increasing feelings of relaxation and well-being
 • Improving and aligning posture
 • Creating a more efficient use of muscles
 • Increases elasticity in the connective tissue that wraps all muscle and bone.
 • help after injuries or operations

ODKAZY / LINKS

O MĚ / ABOUT ME

Jmenuji se Adam Bezděk. Již téměř 15 let se věnuji meditaci. Dlouho jsem hledal, jak skloubit to, co se sebepoznáváním učím, s běžným životem, až jsem potkal Rolfterapii. Díky ní jsem mohl lépe poznat, co znamená kráčet s nohama na zemi a s hlavou v oblacích. Oslovila mě nejen jedinečná technika, práce s celým tělem nebo hloubka terapie, ale hlavně její účinnost a přesah, který může každý vnímat nejen na svém těle, ale i ve vědomí. A to je i to, co si může každý, kdo přijde s otevřenou myslí a srdcem, odnést. Mým záměrem je přispívat ke znovunalezení zdraví, rovnováhy a kultivaci těla i mysli. Ať jsou všechny bytosti šťastné.

My name is Adam Bezděk. For almost 15 years I am practicing meditation. I had been looking for the best way how  to combine everyday life with what I gained from meditation and then I was introduced to Rolf Method. Thanks to this technique I could better understand what it means to walk with my feet on the ground and my head in the clouds. Not only was I intrigued by this unique technique, work with the whole body or the depth of the therapy, but mainly by its effectiveness and overlap that everyone can perceive  on their bodies as well as in their minds.  And that is what everyone, who comes with an open mind and heart, can take away. My  intention is to contribute to the restoration of health, balance and cultivation of body and mind. May all beings be happy.

CERTIFIKÁTY/CERTIFICATES

DÉLKA A CENA TERAPIE / LENGHT AND PRICE OF THE THERAPY

Veden svou intuicí a příkladem některých seniorních lektorů pracuji déle než většina mých kolegů. Sezení trvá 2 hodiny a stojí 2500 Kč. Nabízím slevu pro děti, důchodce a v dalších vhodných případech.

Following my intuition and the example of some senior teachers I work longer than most of my colleagues. One session is 2h and 2500 Kč. I offer the discount for children, seniors and in other special cases.

NEPŘEHLÉDNĚTE / IMPORTANT

V případě, že zrušíte terapii méně než 24h před domluveným termínem, z jiných důvodů než nemoc, budu si terapii účtovat, jako by proběhla. Děkuji za pochopení.

In case of canceling the therapy less than 24h before the agreed term and because of other reasons than illness, I will charge it as therapy done. Thanks for Your understanding.

NAPIŠTE MI /CONTACT ME

Adresa / Address: Říčanská 1984/5 

Telefon / Phone: +420 777 119 671

Email: humanadam@centrum.cz

Close Menu